GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Değerli FTKD Üyeleri  ve Tüm  Fredericia Türk Toplumu, 

Ayrıntılı gündemi 14 gün önce duyurulmuş olan yeni dernek binası alımı konulu Fredericia Türk Kültür Derneği 2015 yılı ikinci genel kurul toplantısı 08.03.15 tarihinde, saat 13.30 da tüm yönetim kurulu, 53 asil üye, fahri üyeler ve misafirlerimizle dernek lokalinde yapılmıştır.

Yön Krl. Başkanımız Şeref Işık’ın konuyla ilgili bilgilendirme konuşması sonrasında, konu yönetim kurulu ve üyelerimizce müzakere edilmiştir.

Yeni dernek binasının alımının karara bağlanması için toplantıya katılan asil üyeler arasında bir oylama yapılmıştır.

Oylama Sonucu:

38 Evet

15 Hayır

Çıkan bu sonuca göre dernek üyelerinin çoğunluğu yeni bir dernek binası alınmasına evet oyu vermiştir.

Fredericia Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu, dernek asil üyelerince mevcut dernek binasının satışı ve Korskærvej 27, 7000 Fredericia adresinde bulunan binanın alımı işlemleri için yetkilendirilmiştir.

Yeni dernek binasının alımı için gerekecek ekonomik katkı dernek üyelerince karşılanacaktır. Söz konusu meblağ, Fredericia Türk Toplumu mensuplarından 18 yaşını doldurmuş geliri olan herkes için 3000 Dkr.‘dur. Ayrıntılar için genel kurul toplantı tutanağı okunabilir ve yönetim kurulu üyelerine danışılabilir.

Dernek üyeleri arasından bilgilendirme ve yardım toplama komitesi oluşturulacaktır.

Genel kurul toplantı gündeminde bulunan üyelik sistemi ve yıllık aidat miktarının değiştirilmesi konuları konuşulmakla birlikte bir karara bağlanmamıştır.

Bilgilerinize sunulur.

FTKD Yön. Krl. adına FTKD Dijital Katibim

Genel kurul toplantımız  Aziz Emmi tarafından kayda alınmıştır.