Kurallar

Counting Hands from one to five, isolated over white background

Ftkd.dk  Kullanım Şartları ve Kuralları

Ftkd.dk ismiyle kayıtlı  internet sitemiz, sitemizin bağlantısı bulunduğu tüm sosyal medya ortamları ve diğer internet servislerinde  bulunan  her hangi bir  içeriği okurken, izlerken, bakarken, yorumlarken ve paylaşırken gerekli özenin gösterilmesi, FTKD haklarına ve hassasiyetlerine ve sitede adı geçen şahıs ve kurumlarının  haklarına ve hassasiyetlerine dikkat edilmesi rica olunur.

Sadece bir ricanın yeterli olmasını arzu ederdik.  Pek hoşa gitmese de internet ortamının negatif taraflarından ve garipliklerinden hem FTKD hem de site ziyaretçilerini ve kullanıcılarını  korumak amacıyla bazı kurallar belirlemek ve beyan etmek durumundayız. Dikkat buyurunuz !

Lütfen tüm dernek işlerinde olduğu gibi internet sitemizde de olumlu ve yapıcı olmaya çalışalım.

Lütfen site altyapısı ve içeriğin güvenliğini zedeleyecek durumlardan ve eylemlerden kaçınalım. Site sorumlularını  güvenlik ve kontrol işleriyle uğraşmak zorunda bırakmayız.

Göstereceğiniz anlayış ve özen için teşekkürlerimi sunuyoruz.

Bu internet sitesinde bulunmanız, zaman geçirmeniz, her hangi bir eylemde bulunmanız bu sitede beyan edilmiş  kuralları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Kurallar herkes için ve site içeriginin tamamı, her bir parçası, kopya ve tekrarlarının olduğu her türlü elektronik ve elektronik olmayan medya ortamı için geçerlidir. Ekranın karşısında bulunan, klavyeye / fareye dokunan aksini ıspat edemediği sürece yapılan her türlü olumsuz eylemlerinde de sorumludur. Kendi özel bilgisayarınız, bir başkasının bilgisayarı herhangi fark oluşturmaz, işlemlerin ortak kullanıma açılmış bilgisayarda gerçekleşmesi mazeret sayılmaz. Kullanmakta olduğunuz bilgisayarın herhangi bir güvenlik sorunu sebebi ile sizin kontrolünüz, istek ve arzunuz dışında sebep olacağı olumsuz durumlar için yine siz sorumlusunuz.

Ftkd.dk internet sitesine hasbelkader rastlayıp, bu sayfada kalmayı tercih eden ve akabinde okuyup yorum yapmak ve paylaşmak arzusunda olan herkes belirlenen kurallara uymak zorundadır. Kuralları okumamak, bilmemek, unutmak bir mazeret olarak kabul edilemez. Kuralları değiştirmek sadece FTKD Yön Krl.  kontrolündedir. Tüm kurallar, dernek üyeleri ve yön. krl. üyeleri içinde geçerlidir. Kural değişikleri geciktirmeden yine bu internet adresinde yayınlanacaktır.

1-      Ftkd.dk sitesi ve bağlantısı olduğu her türlü dijital mecrada  etkileşim servisleri kullanılarak  yapılan her türlü yorum, görüş, mesaj sahibinin sorumluluğundadır. FTKD bu kısımlarda yayınlananlardan sorumluluk kabul etmez. Lüzum görüldüğünde, icap ettiğinde, böyle taktir edildiğinde bu yayınlananların silinmesi , kaldırılması FTKD Yön. Krl. adına FTKD Dijital Katibim’in tasarrufundadır.

Kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici içerik ve yasalara aykırılık söz konusu içeriğin silinmesine, içerik sahibinin  haber verme zorunluluğu ve sorumluluğu olmadan süresiz engellemesine sebeptir.

FTKD Yön. Krl. adına Dijital Katibim  bu internet sitesi dahil tüm FTKD dijital varlıklarında ki içeriği istediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme, yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Resmi ve yetkili makamlarca belirlenen yazılı tüm kanun ve kuralların hepsi bu internet adresinin tamamında, parçalarında, tekrar ve kopyalarında geçerlidir. Site içinde hukuk kurallarına aykırılık teşkil edebilme olasılığı olan her türlü içerik fark edildiği veya haklı uyarı alındığı an silinecektir. Silinen hiç bir içerik için itiraz ve sitem edilemez.

2-      Ftkd.dk, Danimarka’dan yayın yapmaktadır. İçerik çoğunlukla Türkçe’dir. Genel olarak  Türkçe konuşup anlayabilenlere hitap etmektedir. Bazı bölümlerde Danimarka dili Danca’ya ait içerik olabilir. Bu sebeplerle genel kanun ve kural ile kastedilen uluslararası, Danimarka ve Türkiye özelindeki tüm kural ve kanunlardır.

3-      Danca içerik mümkün oldukça türkçeye  FTKD Dijital Katibim tarafımdan çevrilecektir.  Çeviri işleminde ve Danimarka’ya ait her türlü konunun anlatımında – tahlilinde – yorumlanmasında – değerlendirilmesinde tamamen FTKD  Dijital Katibim anlayışı ve seçimleri geçerlidir. İtirazlar kabul edilir.  Uygun görülenleri düzeltme olarak yansıtılır.

4-      Türk ve tüm Türkiye vatandaşlarının kültür, ahlak, örf ve ananesine ait her türlü kısıtlama burada da geçerlidir. Adabınca her şey mevzu-i bahis olabilir. Lisanımızda her türlü meramın anlatılabileceği münasip bir üslup mevcuttur. Türkiye ve Danimarka hassasiyetlerinin çakıştığı durumlarda türk hassasiyeti önceliklidir. Değerlendirme ve karar mercii  FTKD Yön Krl. nu temsilen FTKD Dijital Katibim’dir.

5-      Kimsenin niyetine kefil olunamayacağı  için saygı ve nezakete her türlü yorumda özen gösterilmelidir. Hakaret içeren ve yanlış anlaşılmalara sebep olacak her türlü ifadeden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Olası sert eleştiri ve değerlendirmelerde saygı çerçevesi aşılmamalıdır. Nezaket önceliklidir. Usul ve üslup en az niyet kadar önemlidir. Nezaket sınırını aşması muhtemel her hangi bir ifade özellikle ve kesinlikle gerçek / özel ve tüzel kişinin(lerin)  isimi(leri)  içeremez. Topluma mâl olmuş şahıslar ve kurumların sadece topluma mâl olmuş- medyada yer almış eylemleri, ifadeleri ve beyanları için bu kural kararınca esnetilebilir.  Herhangi bir değerlendirmede adı ve eylemlerinden bahsedilecek her hangi bir tarihi şahsiyete ve kuruma kesinlikle saygıda kusur edilmemeli, şahıslar ve olaylar zamanının şartları göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Bu dünyadan göç etmişler olsalar da, saygıyı fazlası ile hakkediyorlar. Kim olursa olsunlar!

6-      Ftkd.dk internet sitesinde  dini veya  politik kısır tartışmalara, futbol müsabaka sonuçları gibi site amaç ve hedefleri açısından önem arz etmeyen konulara kesinlikle yer verilmeyecektir.  Bu konulara atıfta bulunmaktan kaçınılmalıdır. Çok hassas ve orijinal bakış açıları ve fikirler için bu kural işletilmez. Telif haklarına aykırılık  içeren her hangi bir  dijital içeriği kullanmak  yasaktır. Alıntılar ancak kaynak verilerek  yapılabilir.

7-      Yorum ve paylaşım anonim olarak yapılamaz. Yani paylaşım veya yorum, site içeriğinden alıntı ve siteye atıfta bulunacakların kimliği açık ve seçik, iletişim bilgileri doğru olmalıdır.

8-      Site içeriğinin paylaşılması, kopyalanması, dağıtılması, başka bir ortama gönderilmesi ancak kaynak verilerek yapılabilir. Kaynak verme işlemi, ilgili içeriğin direk web adresi doğru ve net yazılması suretiyle gerçekleştirilmelidir.  Site içindeki her türlü içerik kendi bütünlüğü içinde bir kıymet arz etmektedir. Parçalar bütünün verdiğini, anlamın tamamını yansıtamayabilir hatta mantık oyunları sebebiyle tam tersi bir anlam içerebilir. Bu sebeple parçalar halinde paylaşım, tekrar ve gönderimden kaçınılması gerekmektedir. Olası güncellemeler ve düzeltmeler düşünülerek kopya ve tekrar adreslerinden ziyade bu adresteki orijinal içeriğe itimat edilmelidir.

9-      Site içeriği, dizaynı ve görüntüsü birebir kopyalanarak benzer başka web siteleri yapmak, site içeriğini sahiplenmek hukuka aykırılık teşkil eder. Site içeriğininim tamamını veya parçalarını herhangi bir televizyon ortamında yayınlamak, amacı ne olursa olsun site sahibinin haberi ve izni olmadan yapılamaz. Sitenin birebir kopyasını herhangi bir elektronik ortama kopyalamak, başka bir isim altında internetten yayınlamak, ayna görüntüsünü oluşturmak kesinlikle ve kesinlikle yasaktır. Bilinçli olarak spam diye tabir edilen mesajlara sebebiyet vermek, siteyi çökeltmeye çalışmak, site yönetici şifresini çalmaya çalışmak suç teşkil eder.

10-   Bu sitede bulunduğuz sürece ve bu siteden çıkmış olsanız dahi site dâhilindeki içerikle ilişkiniz, bağınız, alakanız devam ettiği sürece kurallara uymanızı rica ediyoruz. Aklınızdan isteğinizi geçirebilirsiniz. Fakat beyanlarınızda hoşgörülü olmanızın, tavrınızı olumlu yönde koymanızın daha hayırlı olacağı kanaatindeyiz.

Selamlar ve Saygılar

FTKD  Yön. Krl. adına FTKD Dijital Katibim

Not : Yukarıda ki resim internetten alıntıdır. Kaynak adresi malesef hatırlanamamaktadır. Eğer telif haklarıyla korunan bir resimse hemen silinebilir. 

En Başa Git