Duyuru D01- Dernek Üye Listesi Güncelleme

ÖNEMLİ DUYURUDUR!

Duyuru D01, Dernek Üye Listesi Güncelleme, 22.11.2016 Salı

FTKD Yön. Krl. adına tüm dernek üyelerine,

Dernek yönetim ve faaliyetlerinin tertip ve düzeni adına dernek üyelik listemizin kısa zamanda muhatap olduğumuz bazı kurumların şart koştuğu gerekli bilgilerle güncellemesi önem arz etmektedir. Bunun için sizlerin yardımına ihtiyacımız var.

Dikkat buyurunuz lütfen: Dernek Yön. Krl. , kimliği aidat ve bağış belgelerinde geçen üyelerimizden CPR numaralarını, diğer üyelerimizden doğum tarihlerini ikamet adresleriyle birlikte dernek yönetime ya yazılı olarak veya email@ftkd.dk adresine elektronik olarak bildirmelerini rica eder.

 –       Dernek yönetimi, yaptığınız maddi yardımların kanunun belirlediği bir oranda vergi iadesi olarak size geri dönmesi için aksi bildirilmediği sürece yardım yapanların CPR numaraları, adları ve yardım miktarını içeren bir listeyi vergi dairesine belli periyotlarda bildirmektedir.

 –       Fredericia Kommune’si dernek üye listesinde 16 yaş altı, 16-25 yaş arası, 25 yaş üstü üyelerin ayrıntılı olarak belirtilmesini şart koşmaktadır.

 Yukarıdaki belirtilen sebeplerle adı halihazırda ödeme kayıtlarda geçen hane reislerinin  CPR numarası, diğer tüm hane bireylerinin (çocuklar dahil) ad-soyadı, doğum tarihi olarak kimlik bilgileri, güncel ikamet adresleri ile birlikte eksiksiz ve hatasız olarak dernek kayıtlarında olması önem arz etmektedir. Daha önce CPR numarası bildirimi yapan üyelerimizin teyit anlamından beyanlarını tekrarlamaları iyi olacaktır.

 Yazılı beyanlarınızı Yön. Krl. üyelerimize elden ulaştırabilirsiniz. Gerek yazılı gerek elektronik beyanlarınızda CPR numarası, doğum tarihi ve adres gibi hassas bilgilerinizin korunmasında dernek yönetimi gerekli hassasiyeti gösterecektir. Lütfen itimat ediniz.

Özetle, dernek yönetimine ulaştırmasını istenen bilgiler şöyledir:  

  1. Aile reislerinin ve ödeme işlerinde kaydı olanların ad-soyadı, CPR numarası
  2. Ödeme işlerinde direk kaydı bulunmayanların ( eş ve çocuklar olabilir ) ad-soyadı, doğum tarihleri
  3. İkamet adresi

 

FTKD Yön. Krl . adına e-katip

Not: Bu duyuru 3 kopya olarak ilan edilecektir!

 1-Matbu olarak dernek lokalinde asılı olan ilan tahtasında

2-Dernek resmi internet sayfasında ( www.ftkd.dk )

3-E-dernek ilan panosunda ( https://e-dernek.tumblr.com/ )