Dernek Olağan Kongresi – 4 Aralık 2005

Dernek olağan kongresi 27-11.2005 tarihinde toplanmış olup, çoğunluk sağlanamadığı için 04.12.2005 tarihinde olağan kongrenin tekrar yapılmasına karar verilmiştir.

04.12.2005 tarihli toplantı 41 üyenin katılımı ile Købmagergade Skole’da yapılmıştır.

Önceden belirlenen kongre gündemi şöyledir :

 1. Saygı durusu ve istiklal marşı
 2. Geçici kongre başkanı ve katip seçimi
 3. Açılış konuşması
 4. Dernek gelir-gider raporları
 5. Dilek ve temenniler
 6. Yönetim kuruluna sorular ve cevaplar
 7. Dernek başkanı ve yönetim kurulu seçimi

Dernek olağan kongresi özeti şöyledir :

 1. Saygı durusunu müteakip istiklal marşı okundu.
 2. Geçici kongre başkanı olarak Yusuf Pekmezci, kâtip olarak Orhan Çakır seçildi.
 3. Şeref Işık, açılış konuşmasında, 27.11.2005 tarihinde yapılan kongrede çoğunluk sağlanamadığı için kongrenin tekrarlandığını, ilk kongreye katılan art niyetli kişilerin,  bölücülük maksadıyla kongreye  katılmayanlara yanlış bilgiler aktardıklarını, Danimarka hükümetinin çıkarmış olduğu bir yasa ile din görevlisi talebinde bulunacak derneklerin dini temsilci şartının arandığını, bu konuda Kopenhag Din Hizmetleri Müşavirliği’nin hazırlayıp, derneklere göndermiş olduğu yeni tüzüğün kabulü gerektiğini, dernek adının kalıcı olduğu ve böyle devam edeceğini dile getirdi.
 4. Yusuf Ulusoy gelir-gider açıklamasında bulundu.

Yıllara göre dernek hesabında,

2003 yılı 99.000 d.kr.

2004 yılı 110.000 d.kr.

2005 yılı 107.000 d.kr.

Ayrı bir hesapta ise 81.000 d.kr.  olduğu belirtildi.

Toplam olarak derneğin hesabında 188.000 d.kr. bulunduğunu açıklandı.

61.800 d.kr. emlak vergisi iade olarak geri dönmüştür(bu miktar toplam hesaba dahildir).

Raporlar herkese açıktır, beyanı yapıldı.

 1. Derneğin tüm çalışma ve etkinliklerine her türlü yardım ve desteğin verilmesi gerektiği vurgulandı.
 2. Yeni tüzük Danimarkalı avukat ve vakıf tarafından incelenmiş olup sakıncalı olmadığı bildirilmiştir. Tüzük okunarak maddeler tartışıldı, tek dernek tek tüzük olarak devam edilmesine, belediyeden talep edilecek maddi ve manevi yardımları engellemeyecek özellikte olması gerektiği vurgulandı. Oylamayageçildi. Toplantıya katılan 41 kişinin kabul oyu doğrultusunda oy birliği ile yeni tüzük kabul edilerek tek dernek ve tek tüzük olarak derneğin devamına karar verildi.
 3. Başkan ve yönetim kurulu seçimi yapıldı.

Şeref Işık kongreye tek aday olarak katıldı ve FTKD Yön. Kur. Başkanı olarak seçildi.

Aşağıdaki Yön. Krl. listesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Şeref Işık

Ufuk Okutan

Orhan Çakır

Mehmet Uzun

Sebahattin Köycü

Cihangir Khan

Can Özçelik

Bayram Tezel

Osman Çevik

Zeki Yıldırım

Den. Krl.  şu kişilerden oluştu :

Doğan Çakır

Suat Okutan

Abdullah Karagöz

Bekir Karagöz

Yön. Krl. gelecek günlerde yapacağı ilk toplantıda görev dağılımı yapmasına karar verildi.